Bạn muốn bán hàng
trên Handaz?

Bạn đã có tài khoản trên Handaz chưa?

Để đăng ký mở cửa hàng, Bạn cần có tài khoản thành viên để toàn quyền quản lý cửa hàng của mình nhé!

ĐĂNG KÝ MỞ CỬA HÀNG

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên dưới để Handaz xét duyệt cửa hàng nhé.

Bằng việc đăng ký mở cửa hàng trên Handaz, nghĩa là Bạn đã xem qua & đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi.